24 Apr 2017

Visita ó AQUAMUSEUM de Vilanova de Cerveira

Un grupo multidisciplinar de alumnos e alumnas de 4 º de ESO, acompañados polos profesores Mª Luisa Guerra e Juan Hermida, visitaron o Aquamuseum de Vilanova de Cerveira.Os alumnos e alumnas visitaron as instalación do museo onde se poden ver  as distintas especies de animais que poboan o esteiro do río Miño. Asimesmo puidéronse achegar ás artes tradicionais de pesca de especies de enorme importancia económica nesta zona tales como a anguía ou a lamprea.

video
A visita incluíu tamén unha saída nunha embarcación polo esteiro, guiada polo biólogo Dr. Carlos Antunes, onde puideron ver os distintos aparatos que os investigadores utilizan para o estudo do medio mariño (sonda multiparamétrica, botella Nansen ou mallas para plancton).

 Ante todo SEGURIDADE!

 
  Unha panorámica da vexetación de ribeira!
Larva leptocephalus. A anguía desova no mar dos argazos, nas costas de México. Dende alí e unha vez que eclosionan os ovos, as larvas viaxan a través do océano atlántico ata as costas galegas en forma larvaria.
Crese que a viaxe lles leva 2 anos!!!


Fase de angula. Unha vez que as larvas leptocéphalus acadan a plataforma continental de Galicia sufren a súa primeira metamorfose, convertíndose en angulas. Así remostan os ríos ata acada o estado adulto. Os embalses nos cursos fluviais dificultan o remoste destes organismos, cortando así os fluxos migratorios deste tipo de especies.

Sonda multiparamétrica. Esta sonda posúe varios sensosres que ó ser introducida na auga pode recoller información acerca da temperatura, pH, conductividade e salinidade da auga.

  A botella Nansen permite tomar mostras de auga a diferentes profundidades e poder realizar así medidas no laboratorio.
A malla de plancton permite recoller organismos acuáticos para o seu estudo no laboratorio.

O esteiro do río Miño está a sufrir profundas transformacións que afectan ó estado de conservación do seu estado natural. A construcción de embalses ó longo do río afecta á bioloxía das especies migratorias tales como o salmón, a anguía ou a lamprea. Tamén a introducción de especies alóctonas supón a desaparición das especies autóctonas e a diminución da biodiversidade. A presencia destas novas especies vese favorecida ademáis polo cambio climático que favorece o desenvolvemento destas novas especies á vez que as especies adaptadas a estas augas se desplazan a latitudes máis ó norte en busca de augas máis frías.

Corbicula flaminea. Especie invasora procedente de Asia. Esta especie posúe unha elevada taxa reproductiva e invade os areais eliminando as especies autóctonas.

Chegáronse a recoller 4 millons por metro cadrado!!!

3 Jun 2016

Ecoloxía reproductiva e larvaria de invertebrados mariños

Alumnado de 4º de ESO e de Bacharelato para Persoas Adultas realizaron a experiencia de observar as fases do desenvolvemento embrionario do ourizo de mar (Paracentrotus lividus) e como inflúen diferentes concentracións salinas na viabilidade das larvas. O traballo do alumnado no laboratorio foi asesorado polos profesores Paula Álvarez, Goretti González, Juan Hermida e María Traveso.

Recolléronse 12 individuos aproveitando a baixamar, pois necesitamos dispoñer de machos e femias que non se poden diferenciar externamente polo que é aconsellable recoller varios individuos.

Ourizos (Paracentrotus lividus)


Inxectándolle 1 ml de KCl 0,55 M a través da membrana peristomal, inducímoslle a posta de gametos. Puidemos obter machos e femias.
(macho)                                                                  (femia)


Unha vez obtidos os gametos observamos a morfoloxía dos óvulos sen fecundar ó microscopio óptico.
Óvulos (100X)
Realizamos o proceso de fertilización e enseguida puidemos comprobar como o óvulo desenvolve unha membrana de fertilización para evitar que poida penetrar outro espermatozoide e se produza polispermia.

Óvulos fertilizados coa membrana de fertilización (100X)

(desenvolvemento da membrana de fertilización) (100X)

45 minutos despois acádase o estado de dúas células.
(100X)
90 minutos despois da fertilización acádase o estado de 4 células.
(100X)
120 minutos despois da fertilización acádase o estado de 8 células.
(100X)

(400X)
Para comprobar como afecta ó desenvolvemento embrionario diferentes graos de salinidade realizáronse dilucións seriadas de auga de mar: 100%, 75%, 50%, 25% e 0 %. De cada unha das solucións fixéronse 4 réplicas.
FOTO
As diferentes mostras deixáronse con aireación incubando a temperatura ambiente durante toda a noite.
24 horas despois da fecundación obsérvanse blástulas.
(100X)
48 horas. Gástrula
(100X)
No quinto día empézanse a formar as larvas pluteus.
(100X)

Finalmente acádase o estado de larva pluteus.
(100X)

(100X)
(100X)
(100X)

O traballo no laboratorio.