24 Apr 2017

Visita ó AQUAMUSEUM de Vilanova de Cerveira

Un grupo multidisciplinar de alumnos e alumnas de 4 º de ESO, acompañados polos profesores Mª Luisa Guerra e Juan Hermida, visitaron o Aquamuseum de Vilanova de Cerveira.Os alumnos e alumnas visitaron as instalación do museo onde se poden ver  as distintas especies de animais que poboan o esteiro do río Miño. Asimesmo puidéronse achegar ás artes tradicionais de pesca de especies de enorme importancia económica nesta zona tales como a anguía ou a lamprea.

A visita incluíu tamén unha saída nunha embarcación polo esteiro, guiada polo biólogo Dr. Carlos Antunes, onde puideron ver os distintos aparatos que os investigadores utilizan para o estudo do medio mariño (sonda multiparamétrica, botella Nansen ou mallas para plancton).

 Ante todo SEGURIDADE!

 
  Unha panorámica da vexetación de ribeira!
Larva leptocephalus. A anguía desova no mar dos argazos, nas costas de México. Dende alí e unha vez que eclosionan os ovos, as larvas viaxan a través do océano atlántico ata as costas galegas en forma larvaria.
Crese que a viaxe lles leva 2 anos!!!


Fase de angula. Unha vez que as larvas leptocéphalus acadan a plataforma continental de Galicia sufren a súa primeira metamorfose, convertíndose en angulas. Así remostan os ríos ata acada o estado adulto. Os embalses nos cursos fluviais dificultan o remoste destes organismos, cortando así os fluxos migratorios deste tipo de especies.

Sonda multiparamétrica. Esta sonda posúe varios sensosres que ó ser introducida na auga pode recoller información acerca da temperatura, pH, conductividade e salinidade da auga.

  A botella Nansen permite tomar mostras de auga a diferentes profundidades e poder realizar así medidas no laboratorio.
A malla de plancton permite recoller organismos acuáticos para o seu estudo no laboratorio.

O esteiro do río Miño está a sufrir profundas transformacións que afectan ó estado de conservación do seu estado natural. A construcción de embalses ó longo do río afecta á bioloxía das especies migratorias tales como o salmón, a anguía ou a lamprea. Tamén a introducción de especies alóctonas supón a desaparición das especies autóctonas e a diminución da biodiversidade. A presencia destas novas especies vese favorecida ademáis polo cambio climático que favorece o desenvolvemento destas novas especies á vez que as especies adaptadas a estas augas se desplazan a latitudes máis ó norte en busca de augas máis frías.

Corbicula flaminea. Especie invasora procedente de Asia. Esta especie posúe unha elevada taxa reproductiva e invade os areais eliminando as especies autóctonas.

Chegáronse a recoller 4 millons por metro cadrado!!!

No comments:

Post a Comment