11 Jun 2017

Primeiras Xornadas de Medio Ambiente

O Dpto de Bioloxía e Xeoloxía do IES A Sangriña organizou as Primeiras Xornadas de Medio Ambiente, "A conservación do medio litoral. O reto do cambio climático", o 7 e 8 de xuño.
As Primeiras Xornadas de Medio Ambiente desenvolvéronse ó abeiro da conmemoración do Día Mundial do Medio Ambiente (5 de xuño). Durantes os dous días das xornadas, o alumnado de 4º de ESO e 1º de Bacharelato expuxeron os seus traballos realizados ó longo do ano, centrados no estudo do ecosistema dunar. Asistiron ademáis persoas especialistas na conservación e estudo da Natureza:

Agustín Ferreira. Fundador e mebro activo do grupo naturalista ANABAM.
Emilio Suárez. Catedrático de Ecoloxía da Universidade de Vigo.
Benito Alonso. Mariñeiro xubilado.
Xabier Vázquez. Biólogo e asesor medio ambiental.O 7 de xuño o alumnado de 4º ESO presentou o estudo das dunas da Lamiña. Como elaborar un perfil topográfico do perfil de praia, como varían algúns parámetros físicoquímicos (pH e salinidade) ó longo do perfil e como se distribúen as plantas dunares ó longo do perfil. Agustín Ferreira, falounos das especies ameazadas no Baixo Miño aportando evidencias de como a actividade humana eliminou determinadas especies do noso entorno ou como as poboacións se viron drásticamente afectadas nos últimos anos debido ó cambio climático.Emilio Fernández falounos dos cambios que sufre o océano por causa do cambio climático.  Aportou evidencias científicas do efecto que a emisión de gases de efecto invernadoiro pola queima de combustibles fósiles está a producir nos océanos: o aumento de temperatura dos océanos, o aumento da acidez das augas oceánicas, a diminución de osíxeno na auga do mar e, en definitiva as consecuencias que estes cambios producirán sobre o aproveitamento dos recursos mariños.O 8 de xuño, alumnado de 1º de Bacharelato faláronnos da importancia dos espazos naturais protexidos, en concreto do Parque Nacional das Illas Atlánticas, dos seus valores naturais e da importancia da súa conservación.Benito Alonso falounos do aproveitamento sostible dos recursos mariños en contraposición con outros métodos de extracción masiva e de gran impacto no medio e na sociedade. Así mesmo falounos da contaminación das augas continentais e oceánicas e da construcción de infraestructuras que dificultan a supervivencia das especies acuícolas.Xabier Vázquez falounos do lobo, da súa bioloxía, da importancia da súa conservación e do conflicto social creado en torno a esta especie.

Durante toda esta semana estiveron expostos no recibidor do instituto os traballos do alumnado. A representación a escala do perfil topográfico da praia da Lamiña, as láminas deitas polo alumnado de Debuxo Artístico de 1º de Bacharelato, os posters coa información dos traballos de investigación e unha exposición de resíduos atopados en 500 metros de costa na zona da Lamiña.As Primeiras Xornadas de Medio Ambiente son a conclusión de todo un traballo que se veu desenvolvendo por un Grupo de Traballo de Profesorado de Bioloxía e Xeoloxía, Ciencias aplicadas á Actividade Profesional, 2ª Lingua estranxeira-Portugués e Debuxo Artístico co obxectivo de deseñar proxectos orientados á introducción da avaliación por competencias no curriculum durante o curso 2016/2017. A participación do IES A Sangriña nos Contratos Programa dentro da accións da mellora das competencias para acadar a excelencia, coordinados polo Profesor de Bioloxía Juan Hermida, dende hai anos, permitíu o desenvolvemento de traballos de investigación escolar que van aportando datos científicos do noso contorno.
No comments:

Post a Comment