6 Feb 2018

Estudiando os microplásticos da praia do Puntal.

A contaminación mariña por microplásticos é un problema global. O seu estudo está a desvelar un importante impacto destes contaminantes nos ecosistemas mariños penetrando na cadea trófica e afectando finalmente ós seres humanos.

Alumnado de 3º ESO do IES A Sangriña e do Colexio San José-Hermanas Carmelitas iniciaron un proxecto de estudo e caracterización dos microplásticos presentes nas praias de A Guarda. A primeira praia estudiada é a praia do Puntal.

O 31 de outubro recolléronse as mostras de area.
O 6 de febreiro de 2018, no laboratorio de Ciencias Naturais do IES A Sangriña, comezáronse os traballos de separación da fracción de microplásticos.

No comments:

Post a Comment